Wsparcie gwarancyjne

Zasady wsparcia gwarancyjnego dla Uczestników Projektu „E-Senior”
oraz
Zasady wsparcia gwarancyjnego obowiązujące po zakończeniu udziału w Projekcie

Użytkownicy urządzeń typu Tablet mogą dokonać zgłoszeń gwarancyjnych (przez min. 24 m-ce od daty otrzymania).
Tego typu zgłoszenia powinny być wykonywane za pomocą korespondencji elektronicznej e-mail.

Dane kontaktowe do rejestracji zgłoszeń:

LECHPOL ELECTRONICS, Miętne, ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin,
kontakt: serwis@lechpol.pl, tel. (25) 685 00 40

Dane wymagane do założenia zgłoszenia:
• Hasło: „Fundacja”,
• Numer seryjny tabletu,
• opis usterki,
• dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail),
• dane adresowe do odbioru uszkodzonego sprzętu (adres zamieszkania Uczestnika).

Zasady gwarancji na tablet – POBIERZ PLIK